Αθανάσιος Βαζακίδης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Παγγαίου

O Δρ. Αθανάσιος Βαζακίδης είναι γεννημένος στη Μεσορόπη του Δήμου Παγγαίου Καβάλας το 1954. Τελείωσε τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο Μεσορόπης και τη Μέση Εκπαίδευση στο μεικτό εξατάξιο Δημόσιο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό κα Γεωργία Κοκουσούλα και έχουν τρία (3) παιδιά.

Ο Δρ. Αθανάσιος Βαζακίδης είναι Τακτικός Καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ) στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, με ειδίκευση στη «Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης – Χρηματοοικονομικά».

Athanasios-Bazakidis
ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1977), κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (1983), καθώς και Διδάκτορας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας(1998).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες (βιβλία, μονογραφίες, πανεπιστημιακές παραδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία, εργασίες σε διεθνή & ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, εργασίες σε πρακτικά διεθνών & ελληνικών συνεδρίων) και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με περισσότερες από 40 επιστημονικές ανακοινώσεις. Το ερευνητικό του έργο είναι αναγνωρισμένο διεθνώς, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό των ετεροαναφορών (323), τον ορισμό του ως κριτή επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, τη συμμετοχή του σε επιτροπές κρίσης υποψηφίων διδακτόρων και μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), τον ορισμό του ως εισηγητή/αξιολογητή του έργου υποψηφίων μελών ΔΕΠ, τον ορισμό του ως μέλους Επιστημονικής Επιτροπής διεθνών & ελληνικών συνεδρίων κ.ά.

Ακόμη, έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας:

  1. «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής: Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών - Διεύρυνση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Γ’ΚΠΣ-ΕΠΕΑΕΚ II του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων)
  2. «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων «ΑΝΕΜΟΕΣΑ»(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων)
  3. «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» (Γ’ΚΠΣ-ΕΠΕΑΕΚ II του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων)
  4. «Διαχείριση και γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τη χρήση του Διαδικτύου» (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας -Επιστημονικά υπεύθυνος)
  5. «Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής», 2014-2019 - Επιστημονικά Υπεύθυνος, κ.ά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε:

A) Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Έχει διδάξει σε διάφορα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας πολλαπλά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης δίνοντας έμφαση στην :

  1. Οικονομία (Εφαρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, Νομισματική Πολιτική, Αγροτική Πολιτική, και Οικονομική του Χώρου)
  2. Διοίκηση (Διοίκηση Προσωπικού, Συμμετοχικές Μορφές Διοίκησης, ΕΟΚ και Ελληνικές επιχειρήσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες και Οικονομική & Διοικητική των Επιχειρήσεων)
  3. Λογιστική (Μηχανογραφημένη Λογιστική, Κοστολόγηση, Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου, Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων και Αναλυτική Λογιστική (Κοστολόγηση)

Β) Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης.

Διδάσκει σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα για περισσότερα από 15 έτη. Τα δύο πρώτα «Επιχειρηματική Πληροφορική» και «Δίκαιο και Πληροφορική» υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με κύριο αντικείμενο τα Συστήματα Λογιστικής Κόστους, τα Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, τη Φορολογία και Διαδίκτυο-Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής και Φορολογίας), ενώ το τρίτο «Εκτροφή και Παθολογία παραγωγικών ζώων» πραγματοποιείται στην Κτηνιατρική.

Γ) Διδακτορικές διατριβές.

Υπό την επίβλεψη του, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται περίπου 9 διδακτορικές διατριβές, ενώ έχει επιτελέσει μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για τουλάχιστον 20 διδακτορικές διατριβές. Αντίστοιχη είναι και η συμμετοχή του, ως επιβλέπων ή μέλος, σε μεταπτυχιακές διατριβές (περίπου 50), ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί και ο όγκος των προπτυχιακών εργασιών (περίπου 100).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτός από την πολυσχιδή εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα, έχει να επιδείξει εξαιρετική διοικητική και κοινωνική δραστηριότητα:

α) σε διάφορες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διευθυντής πιστοποιημένου Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μέλος επιτροπών παραλαβής υλικών και εξοπλισμού, Μέλος επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων τακτικών και δημοσίων διαγωνισμών, Μέλος και επανειλημμένα Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου λειτουργίας των συμβάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος Επιτροπής Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Ερευνών, Εκπρόσωπος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος της Επιτροπής προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, Υπεύθυνος της διαδικασίας μετάβασης της Επιτροπής Ερευνών του πανεπιστημίου σε καθεστώς Φ.Π.Α, κ.ά.

β) σε άλλους φορείς

Πρόεδρος ΔΣ του γηροκομείου «Καλός Σαμαρείτης» - Περαία Θεσσαλονίκης, Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού «Μεσοροπιανών» για 12 έτη, κ.ά.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το ενδιαφέρον και η αγάπη του για τη γενέτειρά και την ευρύτερη περιοχή διαφαίνεται μέσα από τη θητεία του ως Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Πιερέων Καβάλας (2007 -2010) και από τη θέση του ως Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Δήμου Πιερέων (ΔΕΑΠΟΠ), την ίδια περίοδο.