Θεοφιλίτσα (Φιλιώ) Τοπτσή

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ίδιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου

Filio-Toptsi
Λίγα λόγια

Η Τοπτσή Θεοφιλίτσα (Φιλιώ) γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας το 1965 και κατοικεί στα Αμισιανά Καβάλας.

Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο της το 1987. Αμέσως, ξεκίνησε να εργάζεται ιδιωτικά ως λογίστρια. Διορίστηκε ως μόνιμο διοικητικό προσωπικό στο ΤΕΙ Καβάλας το 1993. Σύντομα ανέλαβε την θέση της υπεύθυνης στην ταμειακή και λογιστική διαχείριση όλων των οικονομικών δεδομένων του ΤΕΙ και την διεκπεραίωση όλων των οικονομικών συναλλαγών με τρίτους (Τακτικός Προϋπολογισμός). Παραμένοντας στον χώρο του ΤΕΙ ΑΜΘ έγινε Προϊσταμένη τμήματος Γραμματείας & Διεκπ/σης και Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Λογιστικής. Παράλληλα, αποκτά δύο (2) μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών με θέμα:

  • 1)Τραπεζική (ΕΑΠ)
  • 2) Οικονομικά & Δίκαιο των Επιχειρήσεων (ΣΔΟ ΤΕΙ ΑΜΘ).

Μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα ( Proficiency).

Σήμερα είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Υπεύθυνη τμήματος Προγραμματισμού, Υπεύθυνη του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας(ΣΔΕΠ) του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

Η ερευνητική της δραστηριότητα είναι μεγάλη, καθώς συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ-EΣΠΑ που αφορούν οικονομική και διοικητική διαχείριση, σε ερευνητικά προγράμματα κυρίως ως οικονομικός αναλυτής, σε ομάδες εργασίας, σε επιτροπές και σε επιστημονικές ενώσεις.

Είναι Μέλος του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΠ και ΕΤΠ του Ιδρύματος, και του ΔΣ του Διοικητικού Προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας καθώς και μέλος της τριμελούς επιτροπής της Γραμματείας ΕΛΚΕ των ΤΕΙ της χώρας. Υπήρξε μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης Προσωπικού και Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών του ΕΛΚΕ.

Ακόμα, είναι μέλος τoυ Διεθνούς οργανισμού γυναικών επιστημόνων (AWIS) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.